top of page
Zoeken

Yusuf Celik: 'vernieuw! en ga geen enkel thema uit de weg.'


Even voorstellen……


Mijn naam is Yusuf Celik (40). Ik ben fractievoorzitter in Tilburg en ben afgelopen week door onze leden benoemd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op mijn 18de ben ik vanuit de ene textielstad (Enschede) naar de andere (Tilburg) verhuisd. Hoewel ik geboren werd als sociaaldemocraat heeft het tot mijn 25ste levensjaar geduurd voordat ik lid werd van onze partij. Ik ken Pieter Paul als collega raadslid uit Brabant, maar ook al van daarvoor toen ik actief was in verschillende provinciale en landelijke netwerken.


Hoe wekken we de oude reus PvdA weer tot leven?

Door meer van sociaal en meer van democratie te zijn. Solidariteit is een groot goed. Elke generatie draagt zorg voor een goed bestaan van de volgende. De verschillen tussen mensen en generaties worden steeds groter. Instituties die opgericht zijn voor onze inwoners zijn groter, onpersoonlijker, bureaucratischer geworden en ondanks de belofte van de transitie meer op afstand geraakt. Daar komt bij dat zekerheden van een contract, woning of een vast inkomen niet langer bereikbaar zijn voor iedereen. Hebben mensen nog het geloof om door eigen handelen invloed op te hebben op dit soort volstrekt normale zaken? Heeft de huurder bijvoorbeeld nog invloed op de huur van zijn woning of de rennovatie van zijn wijk? Vind de zorgmedewerker nog een luisterend oor bij de directie als hij of zij buikpijn krijgt van de kwaliteit van de zorg? En wat doe je als je baan op de tocht staat door een platte bezuiniging om aandeelhouders tevreden te houden? Zoek je de kracht van het collectief op of laat je elkaar uitspelen omdat je denkt dat het toch geen zin heeft? Laten we als PvdA burgers meer invloed geven, beter in positie brengen en nog sterker de kracht van het collectief uitdragen. Zoek als PvdA burgers en maatschappelijke organisaties op. Bundel krachten. Samen sterk.


Wat moeten we bij de PvdA veel vaker of juist minder doen?

We zouden als PvdA meer aandacht voor elkaar moeten hebben en meer het debat van buiten onze partij binnen onze partij moeten trekken. Zoek de spanning en actualiteit op. Vernieuw en ga geen enkel thema uit de weg!


Wat moet als eerste gebeuren als Pieter Paul voorzitter wordt?


Wees als voorzitter de aanleiding voor de ontmoeting tussen leden, het debat en het (hernieuwde) contact met onze stemmers. Daar geeft Pieter Paul nu al invulling aan door tientallen afdelingen te bezoeken en te mobiliseren, , de lijntjes kort te houden en het debat te organiseren. Ook heeft Pieter Paul een mooi inhoudelijk programma geschreven. Daarin staat prima beschreven hoe we ons als partij kunnen vernieuwen en ontwikkelen. Ik heb daar alle vertrouwen in.


Heb je nog een vraag voor Pieter Paul?


Mijn vraag aan Pieter Paul is: welke Brabantse lessen of gebruiken neem je in je rol als voorzitter en de ontwikkeling van de partij mee?


Pieter Paul:

Dank Yusuf! Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn: de sociaaldemocratie zal gezellig zijn of niet ;-)

94 weergaven0 opmerkingen
bottom of page