top of page
Zoeken

´De PvdA zal een brede volkspartij zijn of niet zijn´Het huis van de Harlingse afdelingsvoorzitter Willem ligt in de luwte van de oude binnenstad. Voor een gesprek over partijvernieuwing zet hij letterlijk de deur wagenwijd open. Het gezelschap van Harlingse leden, afdelingsbestuurders en fractieleden zit immers in de achtertuin. Roelof, de voorzitter van de PvdA-Fryslân en statenfractielid Jaap zijn eveneens naar de oude havenstad afgereisd voor een gesprek over de toekomst van de PvdA en de sociale politiek.


Weinig blijft deze avond onbesproken. Natuurlijk gaat het over de formatie en over de teleurstellende verkiezingsuitslag. Maar bovenal gaat het over wat hier in Fryslân zonneklaar is: de PvdA zal een brede volkspartij zijn of niet zijn. Koers, organisatie, ledendemocratie, het werk van fracties en afdelingen - de partij moet zich bezinnen op de vraag of de manier waarop we het nu doen ons in staat stelt om die volkspartij te zijn.


De Fryske voorzitter noemt een goed voorbeeld. De PvdA-Fryslân is van plan om een festival te organiseren - voor de Friese samenleving en iedereen die zich daarvoor inzet. Voor leden maar juíst ook voor niet leden. Voor mensen die de sociale politiek een warm hart toedragen en die zich daar buiten de PvdA voor inzetten. De vraag die hij telkens weer krijgt is: 'wie zijn die mensen dan precies?' Roelof vindt dat onbestaanbaar. Een brede volkspartij hoort eenieder ter verwelkomen die aan wil haken, open te staan voor nieuwe mensen, vormen en gedachten.


De opdracht uit Harlingen aan de nieuwe voorzitter: zorg dat we minder tijd kwijt zijn aan procedures en het onnavolgbare motiecircus wat soms noodzakelijk is maar veel vaker enthousiasme, energie en betrokkenheid van buitenaf de pas afsnijdt. Houd de PvdA op de koers van een brede volkspartij en wees een open huis voor iedereen die de sociale politiek en sociale verandering een warm hart toedraagt.


Begrepen!

87 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page