top of page
Zoeken

Fleur Zijnstra: ‘We moeten af van de geitenwollen sokken cultuur’

Bijgewerkt op: 21 jun. 2021


Iedere week geven we de pen aan een partijgenoot, een ex-partijgenoot óf aan iemand die de sociale politiek een warm hart toedraagt. Welke koers moet een nieuwe PvdA varen? Hoe wekken we de oude reus? Vandaag is het woord aan student, JS en PvdA-lid Fleur Zijnstra!


Even voorstellen... Fleur Zijnstra, 21 jaar oud, student politicologie en sociologie te Amsterdam. Opgegroeid in Alphen aan den Rijn en mijn ouderlijk nest verlaten om in Utrecht te gaan wonen. Sinds mijn jonge jaren ben ik al actief bij de JS en de PvdA en ik wil graag onze sociaaldemocratie aantrekkelijk maken en onze idealen verspreiden!


Hoe wekken we de oude reus PvdA weer tot leven? De PvdA heeft bij de afgelopen twee landelijke verkiezingen niet meer het vertrouwen gekregen dat we ooit hadden. We moeten als partij af van de geitenwollen-sokken-cultuur en de partij moet gemoderniseerd naar hoe de wereld nù is. Het is tijd voor verjonging en we moeten ons duidelijker inzetten voor de mensen die het echt nodig hebben. Samen zijn wij in staat Nederland te laten zien dat wij degene zijn die voor hun belangen opkomen. Onze idealen zijn er voor hen zijn die het nodig hebben. Wij zijn er om hun te vertegenwoordigen. Als wij ons schikken naar de moderne tijd gaan mensen dat weer zien.


Wat moeten we bij de PvdA veel vaker of juist minder doen? Als PvdA moeten we meer met de mensen spreken die ons nodig hebben, minder moeilijke taal gebruiken en gewoon zeggen waar het op staat - zoals we dat ooit deden! We zijn de arbeiderspartij en komen op voor iedereen die dat nodig heeft. Voor de studenten, de werkers van morgen en voor de ouderen die gewerkt hebben aan het Nederland waar wij nu in leven. We zijn van minder marktwerking, van zorg die je kan betalen, een betaalbaar huis voor iedereen. Hoewel we super goed aan onze punten werken mogen we van mij weer meer tot het volk spreken, en daarbij bedoel ik iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd en identiteit.


Wat moet als eerste gebeuren als Pieter Paul voorzitter wordt? De PvdA moet weer een volkspartij worden met een nieuwe moderne twist. De PvdA moet een toekomstperspectief bieden voor de periode na corona maar juist ook voor de lange termijn. Ik zou willen dat de PvdA de voorloper wordt in het debat over Nederland in een moderne tijdsgeest - sterker, beter en eerlijker. Ik denk dat Pieter Paul de partij met fractie, afdelingen leden én niet –leden voorop kan gaan naar die toekomst. Waardoor de PvdA weer groot wordt en laat zien dat de idealen waar wij als sociaaldemocraten voor staan juíst van de toekomst zijn. Zodat de PvdA weer een partij van iedereen en voor iedereen is.


Heb je nog een vraag voor Pieter Paul? De vraag die ik aan Pieter Paul zou willen stellen is op welke manier hij denkt de verdeeldheid in de samenleving te herstellen. Mensen worden steeds individualistischer en ongelijkheid neemt toe. Hoe is hij van plan dit, samen met de PvdA, in ieder geval te laten afnemen en misschien ooit wel op te lossen?


Pieter Paul: Dank voor je energieke bijdrage Fleur! En ja, dat is the million-dollar-question; hoe zorgen we ervoor dat we 'de boel weer een beetje bij elkaar brengen?' daarop heb ook ik niet het exacte antwoord. Maar wat ik als fractievoorzitter in Den Bosch helaas bijna dagelijks constateer is hoezeer het klopt dat onbekend ook echt onbemind maakt. Mensen die elkaar steeds minder kennen begrijpen elkaar ook steeds minder. De opdracht van de PvdA is die bubbels te doorbreken. Dat begint bij het uitdragen dat bubbels een probleem zijn én bij ze in onze partij te doorbreken door de samenleving in de volle breedte weer te betrekken bij ons denken en doen. Het betekent ook iets voor het werk van onze volksvertegenwoordigers: samen naar school, samen op sport, wonen in wijken die geen enclaves voor dezelfde mensen zijn, het doorbreken van de online bubbels, het een stem geven aan allen in onze democratie: dat is de opdracht voor de komende jaren.

520 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page