top of page
Zoeken

Jan Feiken: 'Toekomstplannen smeed je niet aan de tekentafel - maar in het veld of in de wijk.'


Iedere week geven we de pen aan een partijgenoot, een ex-partijgenoot óf aan iemand die de sociale politiek een warm hart toedraagt. Welke koers moet een nieuwe PvdA varen? Hoe wekken we de oude reus? Vandaag is het woord aan PvdA-bestuurslid Jan Feiken! Even voorstellen... Jan Feiken, 62 jaar jong. Getrouwd met Rian en wonend in Nieuw Buinen. Ik heb 32 jaar voor de klas gestaan in het speciaal onderwijs en op diverse basisscholen. Een aantal jaren ben ik directeur van een basisschool geweest. Nu ben ik nu kaderlid van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Vanaf 2013 ben ik lid van de PvdA. Op een gewestelijke vergadering over windturbines, waar ik als woordvoerder voor Platform Storm was, maakte gedeputeerde Ard van der Tuuk me lid. Inmiddels ben ik raadslid geweest en vanaf het begin campagnecoördinator. Tegenwoordig zit ik in het bestuur van de afdeling Borger-Odoorn in Drenthe. Hoe wekken we de oude reus PvdA weer tot leven? Als woordvoerder van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën heb ik me altijd verbaasd en ongerust gemaakt over hoe de politiek in ons land werkt. Het is voor een normaal mens nauwelijks meer te begrijpen hoe besluiten genomen worden én hoe je daar invloed op hebt. We zien het ook bij de toeslagenaffaire: het systeem is een ondoordringbaar woud geworden, er komen nu nog briefjes boven tafel die door ambtenaren weggemoffeld zijn. Het is een systeem waar we als PvdA met kracht afstand van moeten nemen. Onze Lodewijk trok in z’n uppie de consequenties, maar verder blijft iedereen zitten en lijkt er maar weinig veranderd. Daarom moet de PvdA zich scholen in LUISTEREN. Hierin zit de kracht voor de toekomst. Luisteren naar wat mensen ergens van vinden, in gesprek gaan en pas dan handelen. Niet meer plannen aan de tekentafel ontwerpen, maar in het veld of in de wijk – dat zal de nieuwe politiek moeten worden.

Wat moeten we bij de PvdA veel vaker of juist minder doen? Ik denk dat we als PvdA in alle lagen minder moeten vergaderen over en meer moeten overleggen met bewoners. Niet met partijgenoten een spreker uitnodigen en lekker 'onder ons' over het thema gaan zitten bomen. Nee, ga met mensen op straat in gesprek, leg je oor te luisteren in buurthuizen en laat je leiden door wat er bij deze mensen leeft. Laat vooral ook de jeugd leidend zijn; de maatschappij van de toekomst is hun maatschappij. Verder zou het goed zijn om onze organisatie minder ingewikkeld te laten zijn. Meer autonomie bij de afdelingen. Zo wordt je veel slagvaardiger met elkaar. De lijnen worden korter. Wat moet als eerste gebeuren als Pieter Paul voorzitter wordt? Het is hoog tijd dat we als PvdA een jonge, krachtige en ervaren voorzitter hebben die kan verbinden. Die afdelingen, gewesten en op landelijk vlak de partijorganisatie samen met de leden vernieuwt, die het gezicht is van de verandering die nodig is. De partij moet uit de naar binnen gerichte vergadermodus en het contact zoeken met de man op de straat, ongeacht of ze lid zijn van onze partij. Heb je nog een vraag voor Pieter Paul? Je bent in het verleden langdurig landelijk campagnecoördinator geweest en hebt van binnenuit kunnen zien hoe de partij nu werkt. Gaan je ervaringen van toen je in de toekomst helpen om de PvdA naar een toekomstbestendige partij te brengen waar mensen zich weer in kunnen herkennen? Pieter Paul: Ja, dat denk ik wel. De PvdA is een enorme olietanker die heel traag stuurt, omdat we nog net zo ingericht zijn als toen we 45 zetels hadden, 100 medewerkers en 80.000 leden. De sociale politiek nieuw leven inblazen lukt alleen als de partij sneller en wendbaarder wordt. Als we ons openstellen voor debat over onze toekomstplannen met de samenleving. Als we de barrières, die er zijn om samenwerking met links succesvol te maken, er uit weten te slopen. In de vele jaren dat ik landelijk grote successen en diepe nederlagen met de partij heb mogen meemaken, heb ik de werking van afdelingen, gewesten, partijorganisatie, fractie en politieke top van binnenuit leren kennen. Daarmee heb ik behoorlijk zicht op wat er werkt, wat er volstrekt niet meer werkt en wat er dus anders moet. Om voortvarend uit de startblokken te kunnen komen als voorzitter helpt die ervaring enorm.

179 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page